skip to Main Content
När du vill träffa likasinnade.

Om vår klubb

Basen i vår verksamhet är kursverksamheten där vi tillhandahåller kurser inom ett brett spann. Allt från hundägarutbildningar till aktiveringskurser och avancerade tävlingskurser. Vi erbjuder dessutom MH- och BPH, tävlingar, föreläsningar, träningsgrupper, ungdomsverksamhet, seniorverksamhet och mycket annat. Vi är en aktiv klubb som har cirka 400 medlemmar.

Klubbens mål

 • Vi har som mål att ta emot och utbilda alla hundägare i Nyköping som vill gå kurs.
 • Vi ska genom att sprida kunskap om hund öka hundägaransvaret bland Nyköpings hundägare.

Klubbens vision

 • Vi ska vara Sveriges trevligaste brukshundklubb.
 • Vi ska vara en klubb för alla Nyköpings hundägare och hundar oavsett ras.
 • Med hög kompetens och hundens bästa i centrum ska vi jobba för ett aktivt hundliv, god hundhållning och sträva efter tävlingsframgångar.

Klubbanda

 • Passion, glädje och nyfikenhet.
 • Vi tränar med respekt och omtanke om våra hundar.
 • Alla är välkomna att bli medlemmar.
 • Alla bidrar till en god gemenskap där vi hälsar på varandra och bemöter varandra med hänsyn och respekt.
 • Klubben är till för medlemmarna och medlemmarna är klubben.
 • Medlemmarna ska kunna känna stolthet över klubben.

Stadgar

Vår verksamhet styrs av Svenska Brukshundklubbens Normalstadgar för lokalklubb.

Medlemsmöten 2020

Ett medlemsmöte var planerat i maj men det är inställt p g a Corona. Vi återkommer med ett nytt datum när situationen tillåter.

Onsdag 14 oktober kl. 19:00

Årsmöte 2021

Söndag 14 februari kl. 15:00

Klubbmöten: Är det något du vill ta upp på mötet så kontakta ordförande eller vice ordförande senast 1 vecka innan mötet.

Back To Top