skip to Main Content
Medlemsbrev September

Medlemsbrev september

Så är då hösten här och mörkret på kvällarna faller allt tidigare. Skönt att vi lyckades laga nedblåsta och rostiga stolpar tack vare bra sponsorstöd från er. I skrivande stund är det fortfarande lite problem med två stolpar som inte fungerar som dom ska men lagning är på gång. De nedre stolparna tänder man på stolpen medan de gamla tänds inne i träningsrummet. Hoppas alla får chans till fin träning med hundarna under hösten även efter att mörkret fallit.

Kursverksamheten är i full gång och inte minst valpkurser är det många som efterfrågar. Kul att så många upptäckt att det är trevligt att bli hundägare nu när livet förändrats av Corona-pandemin. Välkommen till alla nya medlemmar.

Onsdag den 14 oktober kl 19.00 har vi årets första medlemsmöte. Vårens möte ställdes ju in p g a Corona-pandemin men nu räknar vi med att det ska gå att genomföra ett möte. Dagordning kommer inom kort att presenteras på FB och hemsidan.

En viktig fråga som kommer upp är val av ny sekreterare då den tidigare valt att avgå. Hjälp gärna valberedningen hitta någon som har lust att jobba med oss andra i styrelsen. I övrigt blir mötet av informativ karaktär utan beslutsfrågor p g a pandemin för att kanske inte alla känner att man vågar delta.

Vårt första lotteri är slutfört och gav nästan 8 000 kr i direkt resultat. Det kommer att räcka till två nya dörrar på träningsboden samt färg att måla den med.

När det är gjort kommer vi även att se till att tävlingsboden fylls på så att den innehåller det som behövs för alla olika tävlingar vi arrangerar, det har saknats en hel del. Dessutom kommer vi att köpa in komplett träningsutrustning för lydnadsklass och brukslydnad i form av alla storlekar på apporter, hinder, konor, m m som medlemmar kan hämta ut från boden och använda i sin träning. Allt märks upp noga och vi hoppas att utrustningen kommer till nytta under lång tid framöver.

Byggnaden som tidigare var sekretariat och toaletter har vi börjat sätta upp byggställningar runt för att lyfta av taket och undersöka om och hur byggnaden går att rädda. Styrelsen skulle på lång sikt vilja bygga om den till övernattningsrum om det går.

Träningsrummet kommer under hösten att få ny matta, en del av pengarna samlades in redan i fjol.

Bokningssystemet kommer inom kort igång igen och kommer att köpas in för hela året. Teorilokalen kommer inte att vara bokningsbar i systemet längre, dels p g a att systemet kostar en del, dels beroende på att Realgymnasiet hyr lokalen flera dagar i veckan numera. De vill ju ha lokalen möblerad så hundträning för medlemmar blir då svår att ha. Kurserna är välkomna att använda teorilokalen, även projektorn som Real satt upp i taket, men ni behöver återställa möbleringen i det skick ni fann det. För klubben blir samarbetet med Real en av våra stora inkomster.

Vi har haft en välbesökt lydnadsklasstävling som Maria och Hans Glamsare höll i. Den 18 oktober är det söktävling i klubben och även här är Maria Glamsare ansvarig tävlingsledare och behöver hjälp med figuranter och funktionärer.

Utbildning av sex nya tävlingssekreterare kommer igång nu i höst, vi hoppas ni får en trevlig utbildning och kommer ut taggade inför vårsäsongen.

En projektgrupp har satts ihop för att lösa problemen med avloppet. Vi är ålagda att byta avlopp och projektgruppen startar nu det jobbet. Mer rapportering kommer löpande. Bytet ska vara klart senast sista december 2021.

Ekonomin ser relativt bra ut. Vår kassör Lotta har gjort ett stort jobb och lite förändringar i principen för bokföring är genomförd. Vi kommer från och med nu att redovisa kostnader och intäkter på det år de gäller inte som tidigare efter när betalningen gjordes. Det blir tydligare hur varje år gått och inga kostnader flyttas över till nytillträdd styrelse, på det sätt som skett tidigare. Tack vare sponsring av stolpar, lotteriet och ökade uthyrningsintäkter har vi en bra intäktskurva trots att vi tappat lite i kurser och tävlingar i pandemins spår.

Det gör också att vi vågar gå vidare med de renoveringsarbeten vi planerat och de inköp av utrustning som vi bedömer att medlemmarna efterfrågar.

Ha en trevlig höst önskar styrelsen!

Back To Top