skip to Main Content
Ny SBK-logotyp

Ny SBK-logotyp

På årsmötets uppdrag har styrelsen jobbat med frågan om vi ska byta logotyp och därmed också ansluta oss till Svenska Brukshundklubbens grafiska profil. Styrelsen har beslutat att vi kommer att byta logotyp då det finns många fördelar med ett gemensamt uttryck. Loggan kommer successivt att bytas ut där den används men allt ska vara helt klart till halvårsskiftet.

2017 gjordes en uppgradering av Svenska Brukshundklubbens logotyp och grafiska profil. SBK erbjuder klubbar möjlighet att få en lokal variant av loggan och det är ett önskemål att alla klubbar ska använda den eftersom den bidrar till att sprida bilden av och förtroendet för Brukshundklubben.

 

Vi ser bland annat följande fördelar med att ansluta oss till Svenska Brukshundklubbens gemensamma logotyp:

  • Svenska Brukshundklubben står för kvalitet och en lång historia med hundverksamhet. Nyköpings BK stärker sitt varumärke genom att tydligt visa att vi är en del av SBK. Inte minst när antalet privata aktörer ökar så är det viktigt att visa tydligt att våra kurser och övrig verksamhet är en del av Brukshundklubben.
  • Logotypen innehåller de tre kronorna som visar att vi är en frivillig försvarsorganisation. De tre kronorna har ett särskilt skydd i Sverige och får endast användas av ett fåtal organisationer med särskilt tillstånd. På så sätt ger de extra trovärdighet och det vore synd att inte använda dem när vi har möjligheten.
  • Genom att även använda den grafiska profilen så får vi en väl genomtänkt grafisk profil som passar med logotypen. Vi får tillgång till mallar för diplom, broschyrer, annonser, med mera. På så sätt kan vi enkelt ta fram välgjorda trycksaker som också tydligt visar att vi är en del av Brukshundklubben.
Back To Top