skip to Main Content
29/4 Byts Låset På Klubbstugan

29/4 byts låset på klubbstugan

Styrelsen har beslutat att byta klubbstugans lås till ett lås med så kallade taggar, vilket vi även berättade om i Medlemsbrevet den 4 april. Nu är det bestämt att bytet kommer att ske onsdag den 29 april. Följande tider är du välkommen till klubben om du vill byta din gamla nyckel till en ny tagg eller om du vill ha en tagg utan att ha haft nyckel tidigare.

Onsdag 29/4 kl 16.00-17.45
Torsdag 30/4 kl 17.00-20.00
Fredag 1/5 kl 10.00-12.00
Lördag 2/5 kl 10.00-12.00
Söndag 3/5 kl 16.00-18.00

Efter att ha lyssnat på synpunkter som kommit in från medlemmar under april så har vi tänkt om kring avgiften. Vi struntar i att ta ut en årsavgift utan det blir endast en avgift på 500 kronor när man löser ut sin personliga tagg. Det innebär att alla ni som har nycklar idag endast behöver betala 100 kronor eftersom ni har betalt era nycklar sedan tidigare. Mer information om hur det funkar att få en tagg till stugan hittar du här.

Avgiften betalas med Swish till klubbens nummer 123 613 09 42 med märkning ”Ny tagg”, senast då taggen hämtas ut.

Här försöker vi ge bredare info om varför vi beslutat byta lås och hur vi tänkt rörande avgifter:

  • Att alla medlemmar kan inneha nyckel eller tagg är inte självklart. I många klubbar har bara styrelse och funktionärer nyckel.
  • Ansvaret för klubbens tillgångar t.ex. stugan har styrelsen. Blir det inbrott eller brand ansvarar styrelsen för att man gjort vad man kunnat för att förhindra skada och att det är försäkrat på rimligt sätt. Det är därmed inte en medlemsmötesfråga. Hade vi kunnat ha medlemsmöte i maj hade frågan varit med som informationspunkt men inte som beslutspunkt. Nu är det svåra tider men saker måste göras ändå.
  • Om medlemmar tycker att styrelsens förslag rörande kostnader för att ha nyckel är för hög eller låg kan man sakligt framföra detta till styrelsen. Om ingen ändring kommer till stånd kan man lämna in en motion som då gör att kostnaden blir en årsmötesfråga.
  • Dagens system är en kvarnsten runt halsen rent ekonomiskt. Tänk er en ny medlem som betalar 560 kr i medlemsavgift varav klubben får behålla 160 kr. När denne medlem tar ut en nyckel kostar den klubben ca 350 kr att göra nyckeln, alltså mer än vi fick in i medlemsavgift, och vi tar emot 400 kr i deponiavgift. Pengar som vi alltså inte kan använda då medlemmen ev efter ett eller ett par år vill lämna tillbaka sin nyckel och få igen sin deponerade avgift. Vi har idag efter många många års utlämnade nycklar över 150 nycklar ute varav vi bedömer ca 50 vara aktivt använda blir det en stor summa pengar låsta till ingen nytta. Många är utlämnade för många år sedan.
  • Vi får nästan aldrig igen en nyckel. Trots påminnelse mm så ”tappas den bort” och vi tvingas göra nycklar hela tiden. Vi får även klagomål om att det tar för lång tid att få ny nyckel.
  • Försäkringar gäller endast om man kan visa att inbrott skett, alltså inte vid stöld där man använt nyckel eller brandskada utan inbrott. Vi har idag ingen aning om vem som har nyckel annat än listor med namn utan adress eller personnummer. Det taggsystem vi valt har försäkringsbolaget sagt ok till.
  • Att erhålla tagg kan alla medlemmar göra. Detta som en avgift istället för deponerad peng. Det gör att klubben går plus på varje utlämnad ny tagg. Vi har även bestämt att den som har nyckel idag är välkommen att byta sin nyckel mot en avgift på 100 kr mot en tagg, deponiavgiften byts till uttagsavgift.
  • Till instruktörer, tävlingsledare eller annan funktionär som själv inte valt att ha tagg kommer lånetaggar att finnas för den aktuella perioden.
  • Låsbytet kostar ca 25.000 kr och varje tagg ca 40 kr. Att ha kvar nuvarande nyckelsystem är inget alternativ, att byta lås skulle troligen innebära att göra ca 50 nya nycklar till en kostnad av 20.000 kr.

Hälsningar styrelsen
Genom Åke Hökby

 

Back To Top