skip to Main Content
Stort Tack För Alla Bidrag Till Stolparna!

Stort tack för alla bidrag till stolparna!

Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som varit med och sponsrat våra nya belysningsstolpar! Totalt fick vi in 9550 kronor och de nya stolparna är nu på plats.

Redan under 2019 konstaterade styrelsen att belysningsstolpen på appellplanen närmast parkeringen var rostig och behövde bytas. 10 000 kronor avsattes för det i budgeten 2020. När den nya stolpen beställdes i slutet av mars så visade det sig att kostnaden blev 16 000 kronor. Den 2 april blåste stolpen vid valphagen omkull i stormen vilket innebar att vi plötsligt behövde två nya stolpar.

Klubbens ekonomi är redan ansträngd eftersom intäkterna minskar på grund av Corona så det var tyvärr inget bra tillfälle att behöva byta två stolpar. En innovativ medlem fick den briljanta idén att låta medlemmarna sponsra stolparna och vilken uppslutning det blev! Bidragen rasade in på Swish-kontot och landade alltså på 9550 kronor.

Den 10 april kom de nya stolparna på plats. Förutom att de står stadigt så ger de dessutom både bättre belysning och lägre elförbrukning då stolpen vid parkeringen fått två LED-lampor istället för en halogenlampa tidigare.

Back To Top